Skip available courses

Available courses

Przygotowanie do matury z informatyki

Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i konsekwencji jego łamania

Zawiera materiały do lekcji informatyki w klasie 1d w r. szk. 2016/17, w ramach innowacji.

Great Britain and other English-speaking countries.

Działania na ułamkach/wyrażeniach algebraicznych np:


Po skończeniu kursu uczeń doskonale zna pojęcia: 

 • silni, symbolu Newtona
 • ciągu,
 • ciągu arytmetycznego,
 • ciągu geometrycznego,
 • granicy ciągu,
 • szeregu geometyrycznego

Podstawowe informacje o budowie jądra atomowego i najmniejszych cząstkach materii.

 1. Definiowanie  wektorów
 2. Dodawanie i odejmowanie wektorów
 3. Mnożenie wektorów przez liczby
 4. Iloczyn skalarny wektorów
 5. Iloczyn wektorowy wektorów

Zmiana w postrzeganiu światła na przełomie XIX i XX wieku

Cel kursu: poznanie słownictwa związanego z kuchnią francuską oraz zapoznanie ze specyficznymi treściami z zakresu kultury francuskiej.

Wsparcie kursu pozyskiwania i obróbki danych pomiarowych.
Jest uzupełnieniem do wykonywanych na lekcjach SAD doświadczeń